KTH  

Approximability and Proof Complexity

 
   
(See here for English version of announcement.)

Postdoktorala tjänster i teoretisk datavetenskap

Forskargruppen i teoretisk datavetenskap på KTH Datavetenskap och kommunikation (KTH CSC) söker postdoktorala forskare i teoretisk datavetenskap.

Arbetsuppgifter

TCS-gruppen på KTH (www.kth.se/tcs) erbjuder en stark forskningsmiljö med ett brett spektrum av forskning inom ämnen som till exempel komplexitetsteori och approximationsalgoritmer, data- och nätverkssäkerhet, kryptografi, formella metoder och språkteknologi. Vi har en av Europas främsta forskargrupper inom algoritmer och beräkningskomplexitet, och forskningen här har genererat ett antal internationella utmärkelser och stora forskningsanslag på senare år.

Postdok-tjänsterna är inom beräkningskomplexitet. Nuvarande forskning inom gruppen är till största delen fokuserad på approximationsalgoritmer/icke-approximation, subexponentiella algoritmer och beviskomplexitet, men duktiga forskare inom angränsande områden som t.ex. kommunikationskomplexitet, kretskomplexitet, algebraisk komplexitet och harmonisk analys är varmt välkomna att söka.

Forskningsprojektet leds av Johan Håstad, Per Austrin och Jakob Nordström, och finansieras av anslag från Knut and Alice Wallenbergs stiftelse och Vetenskapsrådet.

Utöver projektledarna kommer forskningsprojektet även att involvera totalt 3-4 postdok-forskare och 3-4 doktorander. Detta kommer med andra ord att vara en utmärkt möjlighet att utforska nya samband mellan olika delområden inom beräkningskomplexitet i en dynamiskt växande forskningsmiljö.

Inom ramen för beskrivningen ovan förväntas och uppmuntras postdok-forskarna bidra till och påverka projektets utveckling. Undervisning i kurser på doktorandnivå uppmuntras men utgör inte något krav. Finansiering för resor ingår i tjänsten, och gruppen har också korttids- och långtidsbesökare utifrån på regelbunden basis.

Dessa tjänster är heltidstjänster på ett år med möjlig (och förväntad) förlängning ytterligare ett år. Förväntat startdatum är augusti-september 2019, även om detta till viss del är förhandlingsbart.

Kvalifikationer

Sökande ska ha eller stå i begrepp att få en doktorsexamen inom ett ämne som är relevant för forskningsområdet och behöver vara passionerat intresserade av forskning. Den blivande postdok-forskaren förväntas ha en stark bakgrund inom teoretisk datavetenskap och matematik, och bör ha forskningsmeriter i form av publikationer i konferenser som STOC, FOCS, SODA, CCC eller liknande, eller i tidskrifter av motsvarande kvalitet.

Arbetsplatsen

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) har nyligen formerats genom sammanslagning av tre tidigare skolor på KTH inom datalogi, IT, och elekttroteknik. Skolan har världsledande forskargrupper i ett stort antal forskningsgrenar inom informationsteknologi och datavetenskap.

Anställningsform

Anställningsform: Ett års tidsbegränsad anställning med möjlighet till ett års förlängning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Förväntat augusti-september 2019, men till viss del förhandlingsbart
Antal platser: 2

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 4 februari 2019
Arbetsgivarens referensnummer: J-2018-3169

Ansökan görs via KTH:s rekryteringsverktyg på sidan https://kth.varbi.com/what:job/jobID:244251/. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt lokal tid (CET).

Ansökan skall omfatta följande dokument:

  1. Curriculum vitae.
  2. Publikationslista.
  3. Kort forskningsbeskrivning (research statement) med redogörelse för forskning såhär långt och forskningsplaner och -intressen framöver.
  4. Kopia av doktorsexamen (i förekommande fall).
  5. Namn och adress till tre eller fler referenspersoner som kommer att skriva rekommendationsbrev.
Observera att alla handlingar ovan skall vara på engelska, förutom officiella dokument som även kan vara på svenska.

Observera att referenspersoner ska skicka in sina rekommendationsbrev direkt till apc@eecs.kth.se före sista ansökningsdatum. Vänligen ange referensnummer J-2018-3169 på ämnesraden.

Upplysningar

Frågor om forskningsprojektet besvaras via e-post till apc@eecs.kth.se eller per telefon enligt nedan:

Johan Håstad, professor
Telefon: 08-790 62 89

Jakob Nordström, lektor
Telefon: 08-790 69 19

Per Austrin, lektor
Telefon: 08-790 62 86

Frågor om anställning på KTH besvaras av:

Ayda Ghabil, personaladministratör
E-post: ghabil@kth.se

Last modified: May 09, 2019